• TK Banner Oproep Vekiezingen

ALMERE – “DENK heeft onze motie uit 2017 om de Nederlandse en Almeerse vlag in de raadszaal te plaatsen gejat”, zei raadslid Chris Jansen van de PVV tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag. DENK diende inderdaad vrijwel dezelfde motie in als de PVV destijds. Toen werd de motie verworpen, nu lijkt de motie wél op steun van de raad te kunnen rekenen.

Voorzitter,
Meer dan 100 dagen hebben deze 7 partijen erover gedaan om een akkoord te bereiken. En dat is te zien. De 56 pagina’s propaganda hangen als los zand aan elkaar. En dat is logisch, omdat deze partijen totaal, maar dan ook totaal, niet bij elkaar passen. Het akkoord dat voorligt is een inhoudelijke opsomming van een paar logische opgaven waar we al jarenlang mee bezig zijn. Daarnaast wat stokpaardjes van de 7 partijen die ze trots als winst zullen beschouwen, maar volstrekt irrelevant zijn omdat ze geen breed gedragen wens zijn van onze inwoners. En als laatste enkele totaal belachelijke onderwerpen die heel veel geld kosten en helemaal niets toevoegen. Kostenplaatje van de 7e wethouder is bijvoorbeeld €645.000,- per jaar, terwijl er makkelijk een college had kunnen zijn met minder partijen en dus minder wethouders.
De VVD heeft haar ziel en zaligheid verkocht om maar op het pluche te kunnen blijven zitten. 1 wethouder minder en de post financiën kwijtgeraakt. Ga dat maar eens uitleggen aan uw achterban. Blijkbaar was de angst om buiten de boot te vallen zo groot dat dit allemaal is geslikt.

Subcategorieën

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter