• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad

De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld over de inhuur van grootverdieners. In de beantwoording is te lezen dat 2 directeuren een half miljoen kosten.

Lees hier de PDF voor de beantwoording door B&W.

Toon van Dijk zal de lijst van de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 weer aanvoeren.

"Ik heb er zin in. We zijn ons met een fantastische groep mensen aan het voorbereiden op de verkiezingen.
Maar mensen kunnen zich nog altijd aanmelden voor een plek op de lijst om voor de PVV te strijden tegen de Floriade, islamisering en voor fatsoenlijke zorg voor onze ouderen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat de PVV weer de grootste van Almere zal worden".

Vz,

We beschouwen vandaag de laatste begroting van dit college. En met deze laatste begroting is 1 ding duidelijk geworden. Dit college is de absolute kampioen lastenverzwaringen. Een gemiddeld gezin betaalde in 2014 nog € 709,- aan ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Dat bedrag stijgt in deze begroting voor 2018 naar € 784,-. In 4 jaar tijd heeft de Almeerse burger een lastenverzwaring van € 75,- voor de kiezen gekregen. Dat zijn niet de lage lasten die de VVD de kiezers 4 jaar geleden heeft voorgespiegeld. Maar dat de VVD als het om de macht gaat er geen probleem mee heeft de kiezers een rad voor ogen te draaien is wel duidelijk geworden de laatste tijd.

Almere voelt niets voor de Floriade maar onze bestuurders drukken dit prestigeproject erdoor ten koste van vele miljoenen Almeers belastinggeld. De PVV zegt keihard NEE tegen de Floriade en we hebben een kans om dit fiasco af te wenden!

Stem 21 maart 2018 PVV!

Lees ook dit link op Omroep Flevoland

 

De PVV heeft bezwaar gemaakt tegen de agendering van het bestemmingsplan Floriade. 

 
"Wethouder Herrema heeft aangegeven dat het bestemmingsplan voor de zomer door de raad moet zijn goedgekeurd. Dan had hij het eerder naar de raad moeten sturen. Ieder zichzelf respecterend raadslid zou moeten weigeren zich de 2800 pagina's tellende agendering door de strot te laten drukken. Herrema maakt er een haastklus van en dat kan niet anders dan tot fouten leiden. De PVV wil die in ieder geval niet voor zijn rekening nemen."
 
Het bezwaar is overgebracht aan het presidium. Er is nog niet gereageerd.

De PVV heeft een motie van wantrouwen tegen het college ingediend nadat gebleken is dat het college meer belastinggeld in het prestigeproject wil pompen.

 “Dit college blijkt niet bij machte om als een goed huisvader over de het geld van de burgers in onze stad te waken. De Floriade zorgt voor een blinde vlek bij onze bestuurders. De PVV heeft er geen enkel vertrouwen in dat dit in de komende 5 jaar anders zal gaan en we voorzien dan ook dat de Floriade nog veel meer extra belastinggeld zal gaan kosten. De PVV ziet geen andere mogelijkheid dan het vertrouwen in het college op te zeggen”

Het college van Almere wil leges voor grootschalige energie projecten verlagen omdat anders zogenaamd 'groene' projecten veel te duur zijn.

Hierdoor dreigt Almere op twee projecten (Windpark Pampus en zonnepark de Vaart) bijna 1 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen. Het verlies kan de komende jaren nog verder oplopen omdat er meerdere projecten in voorbereiding zijn. Het collegevoorstel bevestigt wat de PVV al jaren weet: windmolens draaien op subsidies, betaald door de Nederlandse belastingbetaler.

Willem Boutkan: 'De duurzaamheidsgekte kost de Almeerse belastingbetaler zo 2 keer geld. Eerst moeten ze extra belasting betalen en nu krijgen ze ook nog minder terug. Dit is niet in het belang van onze stad en haar inwoners'.

Het college heeft Moslimjongeren Almere gevraagd te helpen bij het integreren van vluchtelingen. Reden voor Fractievoorzitter Toon van Dijk om vragen te stellen. U leest ze hier.

Bericht Omroep Flevoland

Voorzitter,

Het college heeft een begroting gepresenteerd waaruit blijkt dat het in de periode van af 2015 een duizelingwekkende greep in de reservepot heeft gedaan van maar liefst 83 miljoen euro. Feitelijk komt dit college voor het door haar uitgevoerde beleid ieder jaar te kort. Maar in plaats van het mes  te zetten in cultuur en prestigeprojecten wordt er ten koste van de reserves extra geld in gepompt. Als gevolg daarvan is Almere bijkans aan de bedelstaf. Maar het college gaat onverdroten voort.

Subcategorieën

Verkiezingsfilm

Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

 

twitter