• TK Banner Oproep Vekiezingen

De PVV heeft samen met de fractie van D66 een initiatiefvoorstel bij de gemeenteraad ingediend dat het mogelijk moet maken in Almere referenda te houden.

Fractievoorzitter Toon van Dijk stelde vragen over de bouw van de moskee in Almere Poort naar aanleiding van berichtgeving door Omroep Flevoland.

Lees de vragen hier.

Lees meer in de notariele akte.

De PVV heeft vragen gesteld naar aanleiding van de opdracht die door het college is gegeven aan een bureau voor de ontwikkeling het Rondje Weerwater.

Voorzitter,

Op 28 mei 2015 nam deze raad unaniem een motie aan waarin de raad uitspreekt dat het de taak van een burgemeester is alles in het werk te stellen om de komst van onverdraagzame, salafistische predikers te voorkomen en dat de komst van deze predikers en ronselaars een bedreiging vormt voor de eenheid van de Almeerse samenleving.

Met zijn beslissing de bijeenkomst van salafisten in Almere welkom te heten legt burgemeester Weerwind de rode loper uit voor een islamitische antisemiet van het ergste soort.

Geachte heer Weerwind,

U informeerde vandaag de fractievoorzitters in de Almeerse gemeenteraad over een op 31 januari as. geplande bijeenkomst van de Stichting Dawah Groep Utrecht in Almere. Aangekondigde sprekers zijn onder andere Aboe Suhayb Ahmad Salam en Haitham Al-Haddad.

Naar aanleiding van een publicatie in NRC Next stelde Toon van Dijk vragen aan het college.

In december van 2015 werd bekend dat de Almeerse basisscholen onder het landelijke gemiddelde scoren bij de Cito-toets.

PVV-raadslid Willem Boutkan stelde vragen over de afsluiting van de Achillesstraat in Almere Poort en de volstrekt onbegrijpelijke manier waarop deze verbindingsweg is ingericht.

Het Almeerse college besloot bij de aanscherping van het persoonsgebonden Budget de eerste 14 uur per week aan informele zorg per huishouden niet meer te vergoeden.

De fractie van de PVV bracht vrijdagochtend een werkbezoek aan Witchworld, dat onlangs bekend maakte het kasteel aangekocht te hebben. De fractie is door ondernemer Ton Theunis uitgebreid bijgepraat over zijn plannen. Ook bracht de fractie een bezoek aan het kasteel waar het park gerealiseerd moet worden.

Subcategorieën

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter