• TK Banner Oproep Vekiezingen

De PVV in Almere heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college over de onveilige situatie in de Oostvaarderskliniek.

Maandagochtend publiceerde NRC een artikel over de Oostvaarderskliniek waarin stond dat drugs en incidenten in de Almeerse tbs-kliniek voor een onveilige situatie zorgen. 

Gesprekken die met patiënten werden gevoerd zouden dat bevestigen, ook zou personeel geen grip op de situatie hebben en zou er een angstcultuur heersen onder het personeel.

Maandag 26 maart 2018, zal de raad in Almere een extra raadsvergadering houden op verzoek van een aantal politieke partijen. Agendapunt is het Raadsvoorstel Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen windpark Pampus. De PVV heeft tijdens eerdere behandelingen al aangegeven dat het hele proces rondom het windpark een dikke onvoldoende verdiend. De raad wordt op dit moment informatie onthouden, door het niet beschikbaar stellen van de (anterieure) exploitatieovereenkomst. Ook het participatie- en communicatieplan zal pas beschikbaar worden gesteld, nadat de raad een besluit heeft genomen. Door de raad geen openheid van zaken te geven, wordt het budgetrecht van de raad aangetast. De PVV fractie heeft om een aantal redenen moties en amendementen ingediend.

'Ik heb vanochtend gesproken met Gregor en ben onder de indruk geraakt van zijn initiatief. De PVV ijvert al jaren voor een buitenzwembad en we roepen iedereen op het initiatief van Gregor te steunen" zegt Toon van Dijk. "Met een mooie verkiezingsuitslag kunnen we hopelijk snel met de plannen van Gregor aan de slag."

Gregor Stam: "ik heb anderhalf uur met Van Dijk gesproken. Ik vind het fantastisch dat de PVV mijn idee ondersteunt en ik hoop dat andere partijen dat ook gaan doen zodat het zwembad er eindelijk komt. ALmere verdient dat."

Teken de petitie van Gregor op: https://openluchtzwembadalmere.petities.nl

 

Voor de PVV is bij de keuze om dit onderzoek te laten uitvoeren de deskundigheid en onafhankelijkheid van het in te schakelen bureau van groot belang geweest. Om die reden is er ook een begeleidingscommissie ingesteld waarin naast ikzelf, De heer Pruim en mevrouw Baan namens de griffie en de heer Wieger Apperloo (voorheen AT Osborne) als extern deskundige plaats hadden. Willem Boutkan heeft professioneel een onderzoeksachtergrond en is is namens de PVV aangeschoven bij de besprekingen.

De door het college van B&W geschetste verwachtingen over de miljoenen die de Floriade Almere zal opleveren zijn volledig uit de lucht gegrepen.
dat is de belangrijkste conclusie van het in opdracht van de PVV fractie Almere door Rebel opgestelde onafhankelijk onderzoek.
Het rapport zal op maandag 12 maart as.om 12.00 uur worden gepresenteerd in de fractiekamer van de PVV.

Aan geïnteresseerde pers zal het rapport op verzoek een uur voor aanvang onder embargo worden verstrekt.
Stuur een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe vaak worden Almeerse vrouwen nagefloten, nagesist of nageroepen op straat? Het antwoord op deze vraag wil Ramona Aukes van de PVV in Almere graag weten. Zij pleit voor een onderzoek naar straatintimidatie in Almere.Lees hier het complete artikel op Omroep Flevoland

Lijsttrekker Toon van Dijk werkt niet mee aan een door OmroepAlmere.nl georganiseerd debat. “De debatten worden geleid door zittend raadslid Asjen van Dijk die zich heeft afgescheiden van de SP. Daarmee heeft deze lokale omroep iedere schijn van onpartijdigheid verloren. Daarnaast zijn de debatten van een dermate slechte kwaliteit dat de PVV besloten heeft daaraan niet mee te werken. De handelwijze van de Almeerse Omroep Stichting toont maar weer eens aan dat er geen cent belastinggeld naar dit soort lokale  zendamateurs moet gaan”

IMG 8477

Lees hier het NRC artikel.

Lijsttrekker Toon van Dijk: 'Met deze topkandidaten gaan we de strijd in.
We gaan alles op alles zetten om het Floriade fiasco te stoppen, Almere te de-islamiseren en de zorg voor onze ouderen te verbeteren'.

Subcategorieën

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter