• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad
In de uitzending van Zembla van 2 Mei 2013, Luchtkastelen in de Polder, liet wethouder Scholten zich weer eens van zijn allerslechtste kant zien. Scholten is de zoveelste in een keten van falende VVD wethouders als het gaat om het vastgoed in Almere.

PVV raadslid René Eekhuis vraagt aandacht voor de oplopende leegstand van de winkels in de Zoetelaars- en Bottelaarspassages. Wethouder Scholten ziet de oplossing in een Bazaar-achtige invulling. "Bazaar lijkt het nieuwe toverwoord op het stadhuis. Eerst wil de wethouder de problemen in Almere Buiten oplossen met een bazaar en nu moeten de passages ook een bazaar worden. Als de wethouder zo door gaat is heel Almere straks een Zwarte Markt". Eekhuis ziet meer in eerder plan van de eigenaar van de passages.

Artikel Almere Zaken

De PVV heeft op haar verzoek inzage gekregen in de schandalig hoge kosten die door Almeerders worden opgehoest om wethouder Ed Anker van de Christen Unie van en naar zijn werk te rijden.

De PVV vroeg in de aanloop naar het debat over de ontheffing voor het ingezetenschap van wethouder Anker naar de extra kosten van de wethouder. Het antwoord luidde dat er geen andere kosten worden gemaakt dan het woon-werkverkeer en dat de kosten die daarmee verband houden in de periode van 1 mei 2012 tot en met 18 april 2013 circa € 42.500,-- hebben bedragen.

Het is voor wethouders verplicht te wonen in de stad waar ze wethouder zijn. De gemeenteraad kan daarvoor ontheffing verlenen en die ontheffing kan ieder jaar worden verlengd. Gisteren werd er op verzoek van de PVV gedebatteerd over de verlenging van de ontheffing van Wethouder Anker. Aan zo'n ontheffing hangt een prijskaartje omdat de burgers in de stad opdraaien voor de extra kosten voor het heen en weer rijden tussen Den Haag, waar wethouder Anker woont en Almere. De fracties van het CDA en de CU, waarvoor de wethouder in het college zit, interesseert dat kennelijk geen biet want ze wisten niet dat dit prijskaartje over de afgelopen 11 maanden € 42.500,-- bedraagt.

Met dank aan de VVD en de PvdA zal de aandeelhoudersvergadering van HVC, de huisvuilcentrale, komende donderdag plaatsvinden zonder raadsleden uit Almere. De PVV zond een motievoorstel aan de andere partijen om een afvaardiging van enkele raadsleden aanwezig te laten zijn bij deze vergadering.

De PVV heeft het college gevraagd een afvaardiging van de gemeenteraad naar de aandeelhoudersvergadering van afvalverwerker HVC op 25 april as. mee te nemen. HVC verkeert in financiële problemen en de gemeente Almere staat voor miljoenen garant voor de financiële verplichtingen van de afvalverwerker. De PVV acht het van belang dat de raad zelf aanwezig is op de aandeelhoudersvergadering om zo uit eerste hand te kunnen vernemen wat de situatie is. 

De PVV heeft er bij de bespreking het Meerjaren Infrastructuur Plan Almere, MIPA op gehamerd dat de slechte verkeerssituatie op de Hospitaaldreef, de weg langs het ziekenhuis in het centrum van Almere Stad, zo snel mogelijk wordt aangepakt.

Voorzitter Jorritsma vroeg Chris Jansen van de PVV gisteren het woord 'doordrammen' niet meer in de raadszaal te gebruiken. Het is de PVV fractie volstrekt onduidelijk wat er mis is met dat woord. De PVV zal het verzoek van mevrouw Jorritsma dus negeren. De PVV fractie voegt daaraan toe dat het verzoek op zijn minst opmerkelijk te noemen is, komende van een voorzitter die het woord 'azijnpissers' in de raadszaal gebruikte en een verslaggever onlangs nog 'sodemieter op' toevoegde.

De PVV heeft op verzoek van het college in een brief haar bedenkingen kenbaar gemaakt over de plannen om te komen tot de oprichting van buurtcoöperaties in Nobelhorst. Het geloof in een maakbare gemeenschapszin wordt door de PVV fractie niet gedeeld. De brief vindt u hier.

De PVV heeft een brief aan het college van B&W verzonden in verband met de voorgenomen kap van bomen aan de Noordmark. Het lijkt er op dat de gemeente grote steken heeft laten vallen in de communicatie met bewoners. De PVV fractie vraagt het college de kap op te schorten en alsnog serieus naar de bewoners te luisteren.

Subcategorieën

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @geertwilderspvv: Natuurlijk moet de Oekraïne nooit lid worden van de NAVO (en de EU). Een bufferstaat tussen het Westen en Rusland is…

by Toon van Dijk

 

twitter