• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad

Colette Bertram, raadslid voor de PVV in Almere, legt per 1 maart 2013 haar raadslidmaatschap neer in verband met haar vertrek naar het buitenland. Colette heeft sinds maart 2010 zitting in de raad en beheert de portefeuilles veiligheid en kunst en cultuur binnen de fractie. De PVV fractie wenst Colette een fijne en gezonde toekomst.

Het college heeft bekend gemaakt dat er nu ook in Almere Poort een moskee gebouwd gaat worden. De gemeente Almere heeft een kavel in het Cascadepark Oost verkocht aan de Ahmadiyya gemeenschap. Uit de afbeelding op de site van de gemeente blijkt dat ook Almere Poort zal worden ontsierd door een on-Nederlandse torenhoge minaret. De Turkse premier Erdogan betitelde minaretten als 'de bajonetten van de islam'. De PVV heeft inmiddels vragen gesteld aan het college.

Meerdere ondernemers hebben zich verenigd om zich samen te verzetten tegen de komst van de coffeeshop op bedrijventerrein Het Poldervlak.

Naar nu blijkt is de Almeerse grensrechter Richard Nieuwenhuizen het slachtoffer geworden van de gewelddadige acties van Marokkaanse en Antilliaanse verdachten van 15-16 jaar.

Alles en iedereen in Almere, inclusief leden van het college van B&W, meende jarenlang dat er in het retailpark in Almere Poort slechts detailhandel op het gebied van sport en leisure komt. Onlangs bleek dat wethouder Duivesteijn er al die jaren anders over heeft gedacht maar daar niets over heeft gezegd.

Na twee jaar steggelen is de kogel door de kerk. Een door de PVV en andere fracties ingediende motie werd door de gemeenteraad aangenomen. Hierdoor komt er een einde aan de de onzekerheid voor bewoners bij de Blocq van Kuffeler. Er komt daar geen containerhaven.

Afgelopen donderdag tijdens het debat over het retailpark in Poort bleek dat de VVD in Almere liever PvdA wethouder Adri Duivesteijn de hand boven het hoofd houdt dan dat zij de belangen van haar ondernemersachterban behartigt.

Toon van Dijk stelde namens de PVV fractie vragen naar aanleiding van berichten dat Almere uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp Osdorp gaat opvangen.

De PVV zal een motie van wantrouwen tegen wethouder Duivesteijn indienen. Het staat voor de PVV fractie vast dat de wethouder bij de behandeling van het ontwikkelingsplan Olympiakwartier en bij de 1e partiële wijziging van het bestemmingsplan Poort, de raad niet, althans onvoldoende heeft ingelicht over het feit dat daardoor reguliere detailhandel mogelijk werd. De PVV is tot die slotsom gekomen na bestudering van alle beschikbare documenten.

De PVV is verheugd dat het NEO-onderwijs voor hoogbegaafde kinderen ook voor volgend jaar is gegarandeerd. Chris Jansen: 'Wij feliciteren de kinderen en hun ouders met dit resultaat.

Wethouders Scholten en Duivesteijn hebben in het dossier Retailpark Almere Poort zodanige fouten gemaakt dat hun positie wat de PVV betreft volstrekt onhoudbaar is geworden.

Subcategorieën

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @geertwilderspvv: Natuurlijk moet de Oekraïne nooit lid worden van de NAVO (en de EU). Een bufferstaat tussen het Westen en Rusland is…

by Toon van Dijk

 

twitter