• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad

De PVV heeft onlangs middels schriftelijke vragen aan het college opgeroepen de hondenbelasting af te schaffen. Op grond van een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch is mogelijk de inning van hondenbelasting in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

In een recente uitspraak heet het Gerechtshof Den Bosch geoordeeld dat het heffen van hondenbelasting in strijd met het gelijkheidsbeginsel is als die belasting niet voor speciaal hondenbeleid wordt gebruikt maar gewoon aan de algemene middelen wordt toegevoegd. Gezien eerdere uitspraken van het college lijken de dagen van de hondenbelasting in Almere daarmee geteld. Remco Gommers stelde vragen aan het college.

Vandaag heeft de PVV de site MoskNee.nl gelanceerd. De site biedt informatie aan mensen die bezwaar willen maken tegen de bouw van een moskee. De PVV wil mensen helpen die bij de gemeente bot vangen en door de linkse politiek vaak als rascist worden versleten. De PVV Almere verwelkomt dit initiatief van harte, nu het college er blijk van geeft de rode loper voor de islam te hebben uitgelegd met het toestaan van moskee na moskee in de laatste jaren.

Artikel AD

Het college heeft in een brief aan de griffie laten weten dat er namens het college niemand aanwezig zal zijn bij de behandeling van de motie van de PVV waarin aan wethouder Duivesteijn gevraagd wordt afstand te doen van zijn riante reis- en pensionkostenvergoeding.

Een meerderheid van 41% van de ondervraagden in het Almeerse raadspanelonderzoek spreekt zich uit tegen een 'superprovincie'. 31% van de respondenten vindt het een goed plan van het kabinet. Uit het onderzoek dat op verzoek van de PVV fractie werd uitgevoerd wordt verder duidelijk dat het onderwerp leeft. Liefst 94% van de respondenten geeft aan de plannen van het kabinet te kennen.

De PVV wil af van de regeldruk van de gemeente. De PVV diende vorig jaar daarom ook een amendement in om de welstandscommissie af te schaffen. Het amendement werd door een meerderheid van de Raad aangenomen. De welstandscommissie is wat de PVV betreft een achterhaald principe, er is immers al een bouwverordening, waarin zaken vastgelegd zijn. De PVV wil daarmee kopers van kavels in Almere de ruimte gunnen hun huis naar eigen inzicht te bouwen.

De PVV laat een raadspanelonderzoek uitvoeren om te weten te komen hoe de deelnemers aan het raadspanel denken over de kabinetsplannen om Flevoland samen met Noord-Holland en Utrecht om te smeden tot een superprovincie.

Afgelopen donderdag hebben maar liefst 14 bewoners, namens vele honderden medebewoners, ingesproken tijdens de eerste behandeling van de wijziging bestemmingsplan De Laren. Rode draad was het totale gebrek aan ”echte” participatie, alsmede het achterhouden en manipuleren van informatie. Bijna alle zienswijzen zijn door het college terzijde geschoven.

Nu PvdA wethouder Duivesteijn per 5 februari 2013 wordt benoemd tot lid van de Eerste Kamer dient hij per die datum afstand te doen van de riante vergoeding die hij geniet voor reiskosten en woonruimte in Almere. Jaarlijks kost wethouder Duivesteijn de Almeerse gemeenschap tienduizenden euro's omdat de coalitiepartijen hem jaar op jaar ontheffing verleenden van de verplichting om in Almere te wonen.

Ron Dubbelman zal Colette Bertram opvolgen na haar vertrek op 1 maart 2013. Ron was eerder voor de PVV raadslid in Almere van maart 2010 tot augustus 2011.

De € 3.840.000,-- subsidie die de gemeente Almere en de provincie Flevoland aan het World Trade Centre (WTC) verstrekten heeft geen enkel tastbaar resultaat opgeleverd. Dat bleek gisteren bij de door Rene Eekhuis geagendeerde bespreking over de resultaten van deze megasubsidie.

Subcategorieën

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @geertwilderspvv: Natuurlijk moet de Oekraïne nooit lid worden van de NAVO (en de EU). Een bufferstaat tussen het Westen en Rusland is…

by Toon van Dijk

 

twitter