Wederom agressie tegen de politie bij een massale vechtpartij in Almere Tussen de Vaarten. Wat de PVV betreft is de maat allang vol. Colette Bertram stelde namens de PVV fractie vragen aan het college van B&W. ' Het is schering en inslag in Nederland, wanneer stelt de burgemeester een avondklok in?', aldus Bertram. De vragen leest u hier.

Wederom een sterk staaltje van minachting voor de Almeerse burgers. Tijdens de bespreking van de najaarsnota gaf het college de ruimte aan partijen om tot medio 2011 een alternatief te vinden voor het heffen van leges in de blauwe zones. Tot nu toe was dit kosteloos, maar het voorstel is om hier Euro 60,- voor in rekening te brengen.

De PVV heeft bij het college navraag gedaan over buitensporige ambtenarensalarissen in Almere. Eerder deze week werd bekend dat in Amsterdam 30 gemeenteambtenaren meer geld krijgen dan een wethouder. De PVV wil weten of zulke idiote salarissen in Almere ook uitgekeerd worden. Klik hier voor de vragen.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover