In een artikel in Almere Vandaag wordt gesteld dat fractievoorzitters van alle partijen in de Almeerse raad hebben afgesproken dat termen als 'straattuig' 'geteisem' en 'schorriemorrie' niet meer zullen worden gebruikt. Niets is minder waar. Toon van Dijk was namens de PVV bij het fractievoorzittersoverleg van 25 januari jl. aanwezig en een dergelijke afspraak is niet gemaakt.

De PVV heeft in april 2010 al aangegeven dat de programmaraad van vriendjes aan elkaar hing en stelde kritische vragen over de samenstelling. Het college was laks met antwoorden en op de Politieke Markt vlak voor kerst bleek CDA/CU wethouder Steunenberg voor de zoveelste keer haar huiswerk niet te hebben gedaan; te druk met openingen en feestjes. Geen antwoorden en veel gebakken lucht. 

De PVV fractie heeft geen goed woord over voor de verdeling van de eerste 5 miljoen euro aan impulsgelden. In een stad waar weekeinde na weekeinde groepen straattuig de buurt onveilig maken en waar de burgemeester stelt geen geld te hebben voor hardere maatregelen, krijgt de veiligheid slechts een schamele 400.000,-- uit de impulspot.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter