Uit een door de PVV fractie gehouden raadspanelonderzoek komt naar voren dat 64% van de deelnemers aan dat onderzoek willen dat er een volwaardige IJmeerverbinding voor auto's en openbaar vervoer komt, zelfs al zou de schaalsprong niet doorgaan. Daarmee is duidelijk dat een volwaardige IJmeerverbinding door Almeerders als keiharde voorwaarde wordt gezien om de stad te laten groeien.

Na een spannende hoofdelijke stemming heeft de gemeenteraad de plannen van het college om een containerhaven in een uniek stukje Almere te realiseren gedwarsboomd. De PVV heeft zich vanaf het eerste moment verzet tegen de komst van de containerhaven nabij het Blocq van Kuffeler gemaal. Doordat een meerderheid van de raad zich achter de bezwaren schaarde blijft de bewoners van dit prachtige, groene en kleinschalige woongebied een stuk industrie in hun achtertuin bespaard. 

Naar aanleiding van een recent artikel in De Telegraaf over de wel zeer dubieuze rol van straatcoaches in Amsterdam, heeft Colette Bertram schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De PVV wil weten of de schandalige praktijken in Amsterdam zich ook in Almere voordoen. De vragen vindt u hier.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover