De PVV-fractie in de gemeenteraad Almere is geschokt door het feit dat mevr Visser, zonder overleg, eenzijdig heeft besloten om uit de fractie te stappen. Mevrouw Visser verwerpt daarmee alsnog de door haar aanvankelijk aanvaarde handreiking van de fractie om de verschillen te overbruggen.

Raymond de Roon
Fractievoorzitter

 

Zoals eerder aangekondigd zal Colette Bertram regelmatig op deze site informatie verstrekken over de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Almere. Wat is er zoal gebeurd in de eerste weken van 2012? Het nieuwe jaar was nog kersvers en de vuurpijlen sudderden nog na, toen twee bejaarden ruw werden overvallen in hun woning in Almere, om geld. Weerloze, oude mensen, beschamend. Eind 2011 was ook al een 79-jarige bejaarde man van geld beroofd in zijn woning. Wat staat de daders te wachten….? Een midweekend heggen snoeien in het Beatrixpark?

Uit de uitkomsten van het door de PVV gehouden raadspanelonderzoek over de Floriade 2022 in Almere komt een gemengd beeld naar voren. Een meerderheid van de respondenten ziet postieve effecten voor het imago van Almere. Anderzijds blijkt uit de antwoorden dat er veel bedenkingen zijn en een meerderheid zegt de Floriade niet te zullen bezoeken. Almere loopt dus nog niet over van enthousiasme en dat betekent dat de organisatie achter Almere 2022 nog veel te doen heeft. De PVV bedankt iedereen die de moeite heeft genomen te reageren van harte en zal de reacties mee laten wegen in een uiteindelijk standpunt. Een beslissing moet worden genomen nadat duidelijk is of Almere door de Tuinbouwraad wordt uitgenodigd de organisatie op zich te nemen.

Het rapport vindt u hier.

PVV-ers gezocht

Binnenkort zijn er weer de Tweede Kamer verkiezingen. Met ons allen willen we natuurlijk de PVV de grootste maken zodat er eindelijk een verandering kan gaan plaats vinden in Nederland! Wij kunnen dit niet alleen en hebben daarbij uw hulp nodig. De PVV in Almere is dan ook dringend op zoek naar vrijwilligers om ons te komen helpen.

De PVV Almere zoekt nieuw talent voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 Ben jij geïnteresseerd om mee te doen, meld je dan ook aan op het onderstaand mailadres; Meld je aan op het volgende mailadres [email protected].

 

Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @RealCandaceO: It has now been unveiled that the Democrats are planning to pack the Supreme Court. This needs to be fought tooth and na…

by Toon van Dijk

Toon van Dijk

RT @geertwilderspvv: De VVD heeft ervoor gezorgd dat we alleen maar minder IC-plekken hebben, dat medewerkers op de IC zijn ontslagen, zijn…

by Toon van Dijk

 

twitter