Afgelopen week heeft de Raad gesproken over de Detailhandelsvisie Almere 2012. In dit stuk geeft de gemeente aan waar het de komende jaren heen wil met het winkelbeleid voor Almere. Het College zet vooral in op het Stadshart, en het winkelcentrum in Almere-Buiten, maar startende ondernemers komen er bekaaid vanaf met een plan om enkel op het bedrijventerrein Markerkant kleinschalige detailhandel toe te staan. Dit terwijl het juist in deze economische moeilijke tijden zwaar is voor startende ondernemers een winkel te beginnen in het dure Stadshart vanwege de hoge huurkosten.

De PVV heeft bij het college gevraagd de opdracht aan de makers van de Almere App te mogen inzien om vast te kunnen stellen of rekening is gehouden met het beginsel ‘Privacy by Design’. Door al tijdens de ontwikkeling van informatiesystemen aandacht te schenken aan privacyverhogende maatregelen kan op een effectieve manier zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch worden afgedwongen. Een motie van de PVV om naleving van dit beginsel toe te passen is eind oktober 2011 door de Tweede Kamer aangenomen. In een schriftelijk antwoord per e-mail laat wethouder Arno Visser echter weten dat ‘het om goede redenen niet gebruikelijk is om dergelijke stukken onderhands te verstrekken’.

Remco Gommers, die al eerder vragen stelde over de Almere App: ‘Het was al duidelijk dat de privacy van de burgers bij dit bestuur niet in goede handen is maar als we onze controlerende taak als raadsleden willen uitvoeren wordt dat door dit college ook nog eens onmogelijk gemaakt. Dit college heeft volledig lak aan transparantie en ze doen hun best niet eens dat te verbergen’.

De PVV start dit weekend een raadspanelonderzoek om te kijken op hoeveel steun een Floriade in Almere onder de bevolking kan rekenen. De PVV staat kritisch tegenover het organiseren van het 230 miljoen euro kostende project. 'Dat geld zit in ieder geval niet in de portemonnee van de gemeente' zegt René Eekhuis.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover