De Almeerse PVV fractie was vandaag op bezoek bij bewoners van de Molenbuurt. Zij maken zich terecht grote zorgen om de vestiging van een coffeeshop op het naastgelegen bedrijventerrein Poldervlak. Actiegroep 'stop de coffeeshop' heeft de fractie bijgepraat over hun acties om te voorkomen de coffeshop er komt.

De fractie van de PVV heeft het college vragen gesteld over de chaos die vanochtend in Almere is ontstaan als gevolg van ontoereikende gladheidsbestrijding door de gemeentelijke diensten. De PVV-fractie acht het onbegrijpelijk dat er niet tijdig actie is ondernomen terwijl de gemeente onlangs nog liet weten klaar te zijn voor het winterseizoen. Wat voor zin heeft het nou als je tonnen aan strooizout hebt liggen maar er vervolgens niet op tijd iets mee doet?. Het college is de weggebruikers in Almere een verklaring verschuldigd ook met het oog op nog komende situaties van gladheid. 

Schriftelijke vragen

De Raad moet voor 1 Januari 2012 een nieuwe winkeltijden verordening vaststellen die regelt wanneer de winkels open mogen zijn in onze stad. De PVV is voorstander van de zondagopening van de winkels. Mensen moeten de vrijheid hebben om te kunnen winkelen wanneer ze willen en ondernemers moeten de vrijheid hebben om hun brood te kunnen verdienen wanneer ze willen.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover