Tijdens de raadsvergadering vond wethouder Duivesteijn het gisteren nodig om de raad nog even te vertellen dat het kabinet geld beschikbaar heeft gesteld voor extra treinen en extra wegen in Almere. Hartstikke leuk natuurlijk maar wat de wethouder de raad en de kijkers niet vertelde was dat het kabinet een dikke streep heeft gezet door een groot onderdeel van de Schaalsprong, Almere IJland. In de oorspronkelijke plannen zou Almere IJland plaats bieden aan 5.000 tot 10.000 woningen. Daar is er nu dus geen eentje meer van over.

Het college in Almere weigert keer op keer om de criminaliteitscijfers 2010 te openbaren, laat staan te bespreken met de Raad. Wel roept dit college, maar ook diverse raadsleden van collegepartijen, te pas en te onpas dat het goed gaat met de criminaliteit in Almere.  En zo wordt de burgers een rad voor ogen gedraaid waar het betreft de veiligheid in de stad.

De PVV is niet rouwig om het aangekondigde vertrek van directeur Hans Snel van Almere City Marketing. Hans Snel, die de afgelopen jaren tevergeefs heeft geprobeerd om Almere op de kaart te zetten, heeft aangekondigd dat hij per 1 februari as. vertrekt bij ACM. Het beleid van ACM heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt door onsamenhangende projecten, het ontbreken van strategische visie, en de organisatie was meer een veredeld evenementenbureau. Vandaar dat de PVV al twee jaar voorstellen doet om de subsidierelatie met ACM op te heffen. Ook bij de najaarsbegroting diende de PVV een motie in om een echte citymarketeer in dienst te nemen, die als eerste opdracht krijgt om een strategische en realistische visie te ontwikkelen voor de toekomst van Almere. De raad heeft er gisteren echter weer voor gekozen dit subsidievehikel van de gemeente in stand te houden. Dat is jammer en een gemiste kans.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover