Naar aanleiding van het bericht in Elsevier, over 14.000 arbeidsgeschikte bijstandsgerechtigden die een loopje nemen met de sollicitatieplicht in Rotterdam, heeft de PVV in Almere schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Tijdens de burgeractiviteit onveilige busbaan heeft de PVV raadslid Annette Raijer een motie aangekondigd waarmee gevraagd wordt de hekken terug te plaatsen in gebieden waar de veiligheid van spelende kinderen en honden in het geding komt.

Almere, 16 april 2012

Geachte gemeenteraadsleden,

Tijdens de Politieke Markt van 12 april jl. is het voorstel voor de studiereis van onze raad in september a.s. behandeld. Voorgesteld wordt om twee dagen naar  Hamburg te gaan. Tijdens de bespreking werd duidelijk dat meerdere fracties bezwaren hebben tegen dit reisplan. De PVV zet haar bezwaren in deze brief nog eens duidelijk uiteen.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter