Er werd gisteren door de coalitiepartijen weer kwistig gestrooid met belastinggeld. VVD en PvdA lieten naar aanleiding van het PVV voorstel om zelf te gaan betalen voor het eten en drinken rond de Politieke Markt weten daar niet voor te voelen. Jaarlijks kost dat eet- en drinkcircus de Almeerse belastingbetaler € 115.000,--.

Donderdagavond op de Politieke Markt vond de vervolgaflevering plaats van de bespreking van de veiligheidscijfers. VVD burgemeester Jorritsma nam de rol aan van de voorzitter en legde uit hoe de avond zou gaan verlopen, waarbij zij zich haastte te vermelden dat de VVD haar voorstellen om tot een veiliger Almere te komen direct bij aanvang zou gaan presenteren. Kortom, een vervolg op de soap van twee weken geleden toen de VVD de veiligheidscijfers wilde gaan presenteren terwijl dat de taak van het college is. Te gretig wil de burgemeester haar VVD knuffeldiertje op de pony helpen.

Uit het onlangs gepresenteerde rekenkamerrapport "Invoering van Oké punt Centrum voor Jeugd en Gezin", bleek dat er bij de gemeente weinig zicht bestond op de verdeling van geld over de diverse projecten inzake jeugdbeleid. Gisteren vond de door de rekenkamer geadviseerde bespreking plaats. Jenny Zerfowski van de PVV dwong een belangrijke toezegging af.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter