Uit een publicatie in het gemeenteblad blijkt dat het college helaas aan de vereniging Omar Ibn Al Khattab een vergunning heeft verleend voor de bouw van een Moskee op de kruising van de Bintangweg met de Evenaar in Almere Buiten. Er is een minaret van 23,5 meter (!!) gepland op deze moskee. Premier Erdogan van Turkije betitelde moskeeën en minaretten als 'kazernes en bajonetten van de islam'. Je zult het maar in je wijk hebben. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 5 november 2011 bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Als er geen bezwaar gemaakt wordt kan er later ook geen beroep meer worden aangetekend tegen de verleende vergunning.

 

Gisteren vond het het door de PVV aangevraagde verantwoordingsdebat over de kosten van het duurzaamheidsbeleid van dit college plaats. De PVV wilde nu wel eens van wethouder Duivesteijn weten wat de duurzaamheidsagenda van de gemeente Almere Henk & Ingrid kost. De conclusie is bedroevend. Wederom wilde de wethouder op de fundamentele vraag geen antwoord geven. Een hoop geleuter over welke projecten er allemaal wel niet zijn, dat het allemaal zo fantastisch is. Het enige dat de wethouder kon doen is een vooraf ingestudeerd toneelstukje opvoeren om zo zijn onmacht te verhullen.

Het verzet van de PVV tegen de voorgenomen afschaffing van het Almeerse Raadspanel is succesvol gebleken. In het voorliggende voorstel voor de bezuinigingen op de raad is afschaffing van het raadspanel niet opgenomen. Daarmee is een belangrijk instrument voor de Almeerse burger om invloed uit te oefenen gered en dat is goed voor de democratie in Almere.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter