Onze burgemeester, mevrouw Jorritsma, probeert de Almeerders keer op keer wijs te maken dat Almere een veilige stad is. Maar dat blijkt toch echt -de PVV wist het al- volstrekte onzin. Nu bewijzen de cijfers dat ook nog eens. Almere "schittert" op een schandaligeplaats 3 op de Boevenvangen misdaadmeter. Daarom heeft Colette Bertram van de PVV het college schriftelijke vragen gesteld en gevraagd het verschaffen van misleidende informatie aan de bevolking te staken.

Wethouder Duivesteijn van de PvdA wil, voor hij vertrekt naar de Eerste Kamer, Almere door een nieuwe huisvestingsverordening met nog meer problemen opzadelen. Door de loting en de uitgebreide urgentieregeling zullen allerlei probleemgevallen uit de regio, waartoe ook Amsterdam behoort, voorrang krijgen boven de gewone Almeerse woningzoeker. Dat is onbestaanbaar volgens Marissa Visser van de PVV fractie Almere.

De fractie van de PVV in Almere zal vanavond niet aanwezig zijn bij het aanbieden van de voorjaarsnota en de jaarrekening door het College aan de Raad. Deze presentatie is niks meer dan een verkooppraatje van het College en de coalitiepartijen voor hun slechte plannen voor Almere. De PVV is niet van plan om aan dit verplichte nummertje deel te nemen. Het afgelopen jaar is gebleken dat dit college weigert te luisteren naar de plannen van de oppositie en zich liever bezig houdt met pure machtspolitiek. Alles ten koste van de Almeerse burgers. De PVV fractie zal de voorjaarsnota en jaarrekening ophalen, en daarna haar tijd gebruiken om deze te bestuderen, en met betere voorstellen te komen voor Almere. Dat is wat de burger mag verwachten van de PVV: duidelijkheid en betere plannen. Het jaarlijkse Kodak-momentje vieren de coalitiepartijen maar met zichzelf.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover