De Almeerse PVV fractie wil alle Almeerders die gisteren met hun stem weer het vertrouwen in de PVV hebben uitgesproken, hartelijk bedanken. Een daverende 18.5% van de stemmen is een geweldig resultaat. Met uw steun blijven we keihard knokken voor een veiliger Almere, minder multiculturele onzin en minder islam!

In het plenaire debat van donderdag 10 februari weigerde de wethouder, Berdien Steunenberg, excuses aan de gemeenteraad te maken voor het verzwijgen van een brief van de Stadsomroep Almere. In die brief staat o.a. dat de voltallige programmaraad opstapt. Colette Bertram van de PVV diende hierop een motie van wantrouwen in. Het tekent de laffe houding van de rest van de raad laf dat de motie niet gesteund werd. Men vindt het kennelijk best dat de wethouder relevante feiten verzwijgt.

Het college kondigde onlangs aan dat het een verzoek heeft ingediend de strippenkaart in Almere te mogen afschaffen en volledig op de OV-chipkaart over te stappen. Inmiddels is echter gebleken dat de beveiliging van de OV-chipkaart zo lek als een mandje is en dat die kaart kinderlijk eenvoudig kan worden gekraakt. Het college kan dus geen fouter moment uitkiezen om de strippenkaart af te schaffen. De PVV heeft dan ook een motie ingediend om de afschaffing van de strippenkaart op te schorten totdat alle problemen definitief zijn opgelost. 

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter