PVV raadslid Rene Eekhuis heeft wethouder Ben Scholten van Almere geattendeerd op de mislukte onderhandelingen tussen de initiatiefnemers achter I Challenge en de gemeente Noordoostpolder.

PVV'er Eekhuis wil niet dat de circa 400 geplande banen voor Flevoland verloren gaan en heeft bij Scholten aangedrongen contact op te nemen met de mensen achter I Challenge. Scholten heeft dat uiteindelijk gedaan en aan Eekhuis laten weten dat een gesprek gepland is.

De PVV fractie in Almere heeft besloten om 2 januari jl. niet op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente te verschijnen. Uit navraag van de PVV fractie bleek dat de kosten voor de gemeente van de receptie dit jaar niet lager, zoals in veel gemeenten het geval, maar hoger uitvallen. 

Op verzoek van de PVV en Leefbaar Almere is een extra raadsvergadering ingelast om wethouder Visser ter verantwoording te roepen over de wijze waarop de wethouder de raad heeft geïnformeerd met betrekking tot de 12 miljoen die besteed gaan worden aan de verhuizing van het Werkplein naar het stadhuis. De wethouder stelt dat die verhuizing noodzakelijk is omdat het Werkplein niet aan de wettelijke eisen zou voldoen. De PVV betwist dit en wordt in die opvatting gesteund door het ministerie van Sociale Zaken dat te kennen heeft gegeven dat het Werkplein in Almere volledig voldoet aan de gestelde eisen.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover