De PVV heeft naar aanleiding van de bespreking van de plannen voor Buitenvaart een amendement ingediend. Uit diverse gesprekken met de tuinders in Buitenvaart bleek René Eekhuis dat ook onder de tuinders verdeeldheid heerst over wat de beste plannen voor de toekomst van Buitenvaart zijn. Het college stelt voor de bestemming te laten zoals zij is maar het begrip agrarisch breder te interpreteren. De PVV deelt de mening van de tuinders dat daarmee te weinig duidelijkheid wordt gegeven. Bovendien leiden die onduidelijke bepalingen vaak tot enorme bureaucratie omdat nu eenmaal niet duidelijk is wat wel en niet kan. De PVV heeft om die reden een amendement ingediend dat oproept tot een evaluatie na 1 jaar om dan te bekijken of de gekozen oplossing in de praktijk ook echt werkt. Na 1 jaar kunnen de tuinders dan hun ervaringen kwijt aan het college en de bevindingen worden daarna aan de raad voorgelegd. 

De PVV is warm voorstander van de komst van studenten naar Almere. Wil Almere alle voordelen halen uit die komst dan dient er ook voor gezorgd te worden dat de studenten Almere als woonplaats kiezen. De PVV is dan ook voor het collegevoorstel om extra in te zetten op studentenhuisvesting. Almere heeft als niet-traditionale studentenstad wat dat betreft een inhaalslag te maken. Waar de PVV echter bezwaar tegen heeft is dat het college in haar voorstel de studentenwoningen niet exclusief aan studenten wil toekennen maar bijvoorbeeld ook aan seizoensarbeiders.

Uit de presentatie van diverse marktpartijen blijkt dat Almere niet op een fatsoenlijke manier naar de rest van de randstad wordt ontsloten. De PVV fractie in Almere heeft altijd gezegd dat een volwaardige IJmeerverbinding absolute voorwaarde is voor het verder laten groeien van de stad. Met de keuze voor een metrolijn is wethouder Duijvestein de belangen van Amsterdam, dat geen wegverbinding wil, aan het dienen en niet de belangen van de duizenden Almeerders die dagelijks op de auto zijn aangewezen. 

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover