Wethouder Scholten heeft de raad in Almere gevraagd goedkeuring te verlenen aan het plan om de Veiligheidsexpo te vestigen in het pand van het voormalige Dooworld aan het Schipperplein. Waar alle overige fracties zich eensgezind achter de plannen van de wethouder scharen, heeft de PVV fractie forse kritiek op de schamele informatie en belabberde financiële onderbouwing van de plannen van wethouder Scholten.

Na bijna een jaar is de visie van de PVV blijkbaar eindelijk doorgedrongen tot wethouder Peeters. Al langer pleit de PVV voor echt ingrijpen in het onderwijs in Almere. Wat betreft het aantal (zeer) zwakke scholen zijn we de slechtste stad van Nederland. Tot nu toe werden er halve maatregelen aangekondigd, maar tijdens het debat ”Heftig” in De Nieuwe Bibliotheek op vrijdag 25 maart was de wethouder duidelijk. "Als een school zwak is moet de directeur worden vervangen", aldus wethouder Peeters. 

De schaalsprong moet Almere doen groeien tot de vijfde stad van Nederland met een slordige 350.000 inwoners. De PVV is sinds zij zitting heeft in de Almeerse raad zeer sceptisch geweest over die groei. De PVV voorziet een verdere toename van criminaliteit en andere grootstedelijke problemen. Ook bedreigt de schaalsprong het open en groene karakter van Almere. De motor achter die schaalsprong is PvdA wethouder Adri Duivesteijn. Door zijn zeer waarschijnlijke verkiezing als lid van de Eerste Kamer zal hij Almere de rug toekeren.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter