De Bizzie Kids Basic-school gaat het schooluniform weer invoeren. Het idee is dat kinderen elkaar dan minder pesten omdat iedereen gelijk is. Klaarblijkelijk is dat de oplossing voor de mogelijke pesterijen op scholen. Maar klopt dit wel?

Volgens de PVV moeten op scholen de leerkrachten, met ondersteuning van de directie, de kinderen in het gareel houden. Het maakt dus niet uit hoe je eruit ziet of wat je draagt. Ouders moeten hun kinderen van huis uit de Nederlandse normen en waarden meegeven. De simpele regel dat je anderen niet pest omdat zij andere kleding dragen is daar gewoon een onderdeel van.

De PVV is fel gekant tegen het opschorten van de inzet van het raadspanel als bezuiningsmaatregel. Het raadspanel biedt burgers van Almere de mogelijkheid om hun mening te geven over actuele onderwerpen als de gemeenteraadsfracties daarom vragen en is daarmee bij uitstek een instrument om de dialoog tussen burgers en politiek te bevorderen. Wat helemaal een rare zaak is, is dat de beslissing helemaal niet aan de gemeenteraad is voorgelegd of onderwerp van gesprek is geweest in de raad.

PVV gemeenteraadslid Ron Dubbelman heeft om gezondheidsredenen moeten besluiten zijn gemeenteraadslidmaatschap neer te leggen. Hij wordt met ingang van het nieuwe politieke jaar vervangen door Annette Raijer. Zij stelt zich voor.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter